GINA DIVERSE

GINA MH

 

Känd mental status

1a.Kontakt hälsning :   4

1b.Kontakt samarb. :   4

1c.Kontakt hantering:   3

2a.Lek 1 leklust :   4

2b.Lek 1 gripande :   4

2c.Lek 1 grip/dragk :   4

3a 1.Förföljande :   2

3a 2.Förföljande :   2

3b 1.Gripande :   1

3b 2.Gripande :   1

4.Aktivitet :   4

5a.Avst.lek intresse:   2

5b.Avst.lek hot/aggr:   1

5c.Avst.lek nyfiken :   3

5d.Avst.lek leklust :   4

5e.Avst.lek samarb. :   3

6a.Överr. rädsla :   2

6b.Överr. hot/agg :   1

6c.Överr. nyfikenhet:   5

6d.Överr. kv. rädsla:   1

6e.Överr. kv. intr. :   2

7a.Ljud rädsla :   2

7b.Ljud nyfikenhet :   5

7c.Ljud kv. rädsla :   1

7d.Ljud kv. intresse:   1

8a.Spöken hot/agg :   2

8b.Spöken kontroll :   2

8c.Spöken rädsla :   3

8d.Spöken nyfikenhet:   1

8e.Spöken kontakt :   3

9a.Lek 2 leklust :   4

9b.Lek 2 gripande :   4

10.Skott :   1